محمد مهدي جانمحمد مهدي جان، تا این لحظه 6 سال و 10 ماه و 26 روز سن دارد

محمد مهدي جان مامان

گل من تولدت مبارك

به نام خداي مهرباني ها سلام چهار ساله رنگ و بوي خونه مون فرق كرده چهار ساله كه هر روزم رو با عشق بيشتري شروع كردم چهار ساله كه معني واقعي عشق رو با تك تك سلولهاي بدنم لمس كردم چهار ساله از نو زندگي كردم...بازي كردم...خنده از ته دل كردم چون چهار ساله كه مادر شدم دلبند شيرين زبونم،‌همدم مهربونم،‌ثمره وجودم چهار سالگيت مبارك خدايا شكرت ...بي نهايت شكر به خاطر وجود پسرم پسر مهربوني كه اين روزها بيشتر از هميشه مهربون شده،بيشتر از هميشه براش مهمه كه مامانش خوشحال باشه و تا ببينه ناراحتم و يا توي فكرم سريع مياد سراغم كه مامان خوشحال باش...مامان ناراحت نباش...و با دستاي كوچولو ولي پر از محبتش كنار لبهاي من رو ...
4 اسفند 1394